مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 1 -

رم: 512 مگابایت
پردازنده: 1 هسته
هارد: 25 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 2 -

رم: 1 گیگابایت
پردازنده: 1 هسته
هارد: 45 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 3 -

رم: 2 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
هارد: 70 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 4 -

رم: 3 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
هارد: 80 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 5 -

رم: 4 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
هارد: 100 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.247.118) وارد شده است.