مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 1 -

رم: 4 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
هارد: 200 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 350 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 2 -

رم: 8 گیگابایت
پردازنده: 4 هسته
هارد: 450 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 350 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 3 -

رم: 12 گیگابایت
پردازنده: 6 هسته
هارد: 700 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: 350 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: یک عدد

پلن 4 -

رم: 16 گیگابایت
پردازنده: 8 هسته
هارد: 500 گیگ * 2
ترافیک: نامحدود
پورت: 500 مگ اختصاصی
آی پی اختصاصی: سه عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.247.118) وارد شده است.