سرور مجازی انگلستان

پلن 1 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 2 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 60 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 3 • 3 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 70 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 4 • 4 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 5 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 100 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ اشتراکی + 70 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی