لایسنس محصولات

دایرکت ادمین • هر ماه 1 بار تغییر آی پی
 • دارد نصب رایگان
 • دارد پشتیبانی
 • تمامی سیستم عامل ها سیستم عامل
دایرکت ادمین لایف تایم • دارد تغییر آی پی
 • دارد نصب رایگان
 • دارد پشتیبانی
 • تمامی سیستم عامل ها سیستم عامل
سی پنل - سرور مجازی • دارد تغییر آی پی
 • دارد نصب رایگان
 • دارد پشتیبانی
 • تمامی سیستم عامل ها سیستم عامل
سی پنل - سرور اختصاصی • دارد تغییر آی پی
 • دارد نصب رایگان
 • دارد پشتیبانی
 • تمامی سیستم عامل ها سیستم عامل
سی پنل - لایف تایم

سرور های مجازی و اختصاصی


 • ندارد تغییر آی پی
 • دارد نصب رایگان
 • دارد پشتیبانی
 • تمامی سیستم عامل ها سیستم عامل