فضای پشتیبان

پلن 1 4 موجود استیک هارد سخت افزاری برای هر 4 کاربر

 • 100 گیگابایت فضای قابل استفاده
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دسترسی FTP
 • دارد دسترسی SFTP
 • دارد دسترسی WebDerive
 • اندروید - آی اُ اس - ویندوز موبایل دسترسی نرم افزاری
پلن 2 3 موجود استیک هارد سخت افزاری برای هر 4 کاربر

 • 200 گیگابایت فضای قابل استفاده
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دسترسی FTP
 • دارد دسترسی SFTP
 • دارد دسترسی WebDerive
 • اندروید - آی اُ اس - ویندوز موبایل دسترسی نرم افزاری
پلن 3 1 موجود استیک هارد سخت افزاری برای هر 2 کاربر

 • 500 گیگابایت فضای قابل استفاده
 • 5000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دسترسی FTP
 • دارد دسترسی SFTP
 • دارد دسترسی WebDerive
 • اندروید - آی اُ اس - ویندوز موبایل دسترسی نرم افزاری
پلن 4 1 موجود استیک هارد سخت افزاری برای هر 1 کاربر

 • 1000 گیگابایت فضای قابل استفاده
 • 10000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دسترسی FTP
 • دارد دسترسی SFTP
 • دارد دسترسی WebDerive
 • اندروید - آی اُ اس - ویندوز موبایل دسترسی نرم افزاری
پلن 5 1 موجود استیک هارد سخت افزاری برای هر 1 کاربر

 • 2000 گیگابایت فضای قابل استفاده
 • 15000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دسترسی FTP
 • دارد دسترسی SFTP
 • دارد دسترسی WebDerive
 • اندروید - آی اُ اس - ویندوز موبایل دسترسی نرم افزاری