سرور مجازی فرانسه

پلن 1 • 512 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 25 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگ اشتراکی + 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 2 • 1 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 45 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگ اشتراکی + 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 3 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 70 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگ اشتراکی + 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 4 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگ اشتراکی + 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 5 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 100 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگ اشتراکی + 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی