گیم سرور

پلن 1 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگ (SSHD) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد-سخت افزاری و نرم افزاری آنتی دیداس
پلن 2 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 100 گیگ (SSHD) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد-سخت افزاری و نرم افزاری آنتی دیداس
پلن 3 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 115 گیگ (SSHD) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد-سخت افزاری و نرم افزاری آنتی دیداس
پلن 4 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 115 گیگ (SSHD) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 250 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد-سخت افزاری و نرم افزاری آنتی دیداس