سرور اختصاصی مجازی

پلن 1 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 200 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 350 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 2 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 450 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 350 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 3 • 12 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده
 • 700 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 350 مگ اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
پلن 4 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده
 • 500 گیگ * 2 هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500 مگ اختصاصی پورت
 • سه عدد آی پی اختصاصی