سرور اختصاصی

پلن 1
 • HP PROLIANT DL120 G7 سرور
 • پردازنده
 • 1 ماژول
 • 1 تعداد
 • Intel Xeon E3-1220 64 bit 8 مدل
 • 64 bit 8 MB حافظه نهان
 • 4 هسته هسته
 • 3.1 گیگاهرتز فرکانس
 • 4 گیگابایت رم
 • 1000 گیگابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند
پلن 2
 • IBM HS21XM سرور
 • پردازنده
 • 2 ماژول
 • 2 تعداد
 • Intel Xeon مدل
 • 64 bit 8 MB حافظه نهان
 • 2*4 هسته هسته
 • 2.33 گیگاهرتز فرکانس
 • رم
 • 16 گیگابایت مقدار
 • ECC نوع
 • 4000 گیگابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند
پلن 3
 • HP PROLIANT DL360P سرور
 • پردازنده
 • 2 ماژول
 • 1 تعداد
 • Intel Xeon E5-2603 مدل
 • 64 bit 10 MB حافظه نهان
 • 4 هسته هسته
 • 3.1 گیگاهرتز فرکانس
 • 4 گیگابایت رم
 • 750 گیگابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند
پلن 4
 • HP PROLIANT DL380E سرور
 • پردازنده
 • 2 ماژول
 • 1 تعداد
 • Intel Xeon E5-2403 مدل
 • 64 bit 10 MB حافظه نهان
 • 4 هسته هسته
 • 1.8 گیگاهرتز فرکانس
 • 4 گیگابایت رم
 • 32 ترابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند