پنل پیام کوتاه

اشتراکیبرای شارژ پنل بصورت آنلاین از طریق شارژ حساب کاربری اقدام به واریز وجه به مبلغ دلخواه فرمائید
برای هر بار شارژ به میزان 9%مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد

 • 0 پاکت میزان شارژ اولیه
 • 1 عدد تعداد شماره های اشتراکی
 • 0 عدد تعداد شماره های اختصاصی
 • ثابت 162 ریال تعرفه هر پاکت
 • خیر دریافت پیامک
 • خیر پاسخگو خودکار
 • خیر عضویت پیامکی
 • خیر عضویت و نظر سنجی
 • خیر ارسال از موبایل
اختصاصیبرای شارژ پنل بصورت آنلاین از طریق شارژ حساب کاربری اقدام به واریز وجه به مبلغ دلخواه فرمائید
برای هر بار شارژ به میزان 9%مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد

 • 100 پاکت میزان شارژ اولیه
 • 1 عدد تعداد شماره های اشتراکی
 • نامحدود تعداد شماره های اختصاصی
 • متغیر (شروع از 147 ریال است) تعرفه هر پاکت
 • بله دریافت پیامک
 • بله پاسخگو خودکار
 • بله عضویت پیامکی
 • بله عضویت و نظر سنجی
 • بله ارسال از موبایل
 • بله ارسال رنجی
 • بله ارسال از بانک شماره ( اصناف)
 • بله ارسال هدفمند
 • بله ارسال از نقشه