کمپین حمایت از بیماری های خاص :

ایده اصلی تشکیل کمپین حمایت از بیماری‌های خاص مربوط به آشنایی اعضای شرکت آرکانت با بیماران سرطانی و پروانه ای از طریق ملاقات با برخی از آنها در سال های گذشته صورت گرفت. وضعیت نامطلوب درمانی و هزینه های بالای مربوطه سبب گشت تا ما جهت آشنایی با مشکلات این نوع بیماران تحقیقات میدانی انجام دهیم و تا حد توان خود به این دسته از هموطنان و خانواده هایشان کمک های فرهنگی و مالی برسانیم. به دلیل شیوع بالای بیماری های خاص در کشور، نبود درمان قطعی برای آنان ، عدم توانائی بسیاری از مبتلایان در انجام کار و فعالیت های طولانی و مستمر و تحمل فشار فراوان مالی و روانی توسط خانواده‌های این بیماران و ... ما برای کمک رسانی به همنوعان خود دست به کار شده ایم. آرکانت علاوه بر اختصاص درصدی از سود خالص ماهانه برای حمایت ، کمپینی جهت دریافت حمایت های مالی و فرهنگی شما هموطنان راه اندازی کرده است که تحت عنوان "بنیاد حمایت از بیماری های خاص" درحال فعالیت می باشد. باشد تا به امید خدا و یاری تک تک شما عزیزان زندگی راحت تری را برای این دسته از هموطنان رقم بزنیم.

شما میتوانید یکی از هزاران حامی عضو این کمپین باشید :